APiinspire

11505
134
92
18.05.2017

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ “สกน.” (Institute for Agricultural Product Innovation: APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด บทบาท/ภารกิจที่สำคัญ (1) อำนวยความสะดวก โดยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจต่างๆ อาทิ การจดทะเบียน กฏระเบียบ มาตรการทางการค้า ฯลฯ (2) ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมใน ทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความรับรู้ในสินค้าเกษตรนวัตกรรมต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์สินค้าเกษตรนวัตกรรม

Видео канала
00:01:01
APi Parade 2020

APi Parade 2020

APiinspire
18 Просм.
13.01.2020
Назад
Что ищут прямо сейчас на Дом2 свежие серии
смех даниил галинцкий мектепонлайнматематика Быстрая настройка мой милый айжан клип котэ и волшебный гараж заброшки кавказа смешарики лучшее симулятор зомби ВЕЛОСИПЕДНЫЕ что такое ssl сертификат торнике бэкенд разработка Arizona RolePlay как растянуть джинсы саблиминал внимание удаленное управление Адванс рп kose malose вкусный салат